När barnet blir sjukt

Av hänsyn till verksamhetsplaneringen för dagen vill vi att sjukanmälan görs senast kl. 08.00 på avdelningarnas telefonnummer 072-060 44 60. Det är också viktigt att ringa och meddela när barnet är friskt och på väg tillbaka till förskolan. Detta är viktigt för att personalen vid behov ska kunna ringa in jourfamiljen i god tid. Om ni är mycket försenade på morgonen är det bra om ni även då ringer och meddelar detta.

Praxis vid sjukdom

Tänk på att ett sjukt barn inte bara kan smitta sina kompisar och personalen, utan indirekt även deras familjer. Om vi alla tar hänsyn och håller våra barn hemma till dess de är helt friska så kan vi ”stämma i bäcken” och bromsa en eventuell epidemi på förskolan.

Förkylning     

 • Hosta och snuva smittar oftast både före och under symptomperioden. Denna smitta är ofrånkomlig i en barngrupp.     
 • Barnet ska vara hemma vid feber och bör ha en feberfri dag. 
 • Barnet ska orka vara på förskolan och klara av alla aktiviteter under en hel dag.

Halsfluss

 • Luftburen smitta
 • Barnet är smittfritt efter två-tre dagar efter penicillinbehandling.
 • Allmäntillståndet avgör när barnet orkar en hel dag på förskolan

Huvudlöss

 • Se information på 1177
 • Barnet kan vara på förskolan efter behandling

Höstblåsor

 • Ett virus som orsakar små blåsor på händer, fötter och i munnen.
 • Smittspridning innan symptomen visar sig.
 • Barnet kan vara på förskolan när allmäntillståndet tillåter

Impetigo (svinkoppor)

 • Smittar vid direktkontakt.
 • Eventuellt penicillinbehandling.
 • När utslagen torkat kan barnet åter gå till förskolan.

Magsjuka

 • Oftast ett virus som orsakar kräkning och/eller diarré.
 • Barnet ska vara hemma minst 48 timmar efter att kräkningarna, diarrén upphört.
 • Vid epidemier bör barnet vara hemma två dagar.
 • Förskolan uppmanar att även syskon stannar hemma.

Mollusker

 • Ett ofarligt vårt liknandevirus.
 • Barnet kan vara på förskolan.

Springmask

 • Glöm ej att meddela förskolan om ert barn behandlats
 • Barnet kan vara på förskolan dagen efter första medicindagen

Scharlakansfeber

 • Orsakas av streptokocker som är en väldigt smittsam bakterie.
 • Man kan bära på bakterierna och vara smittsam utan att själv bli sjuk.
 • Barnet är smittfritt efter två-tre dagar efter penicillinbehandling.
 • Allmäntillståndet avgör när barnet orkar en hel dag på förskolan.

Vattkoppor

 • Mycket smittsam virussjukdom.
 • Smittar mest 1-2 dagar före insjuknandet och tills alla blåsor torkat in.
 • Barnet ska vara hemma tills alla blåser torkat in (ca en vecka) sedan avgör allmäntillståndet.

Ögoninflammation

 • Inflammerade, röda och variga ögon.
 • Om barnets ögon klibbar ihop och det kommer mycket var bör barnet inte vara i förskolan. Det är dels för att det är smittsamt, dels för att barnets ögon måste tvättas flera gånger per dag.
 • Barnet kan gå tillbaka till barngruppen när den kraftiga inflammationen har läkt och ögat inte är varigt längre.

Öroninflammation

 • Kommer oftast i samband med förkylning.
 • Öroninflammationen i sig smittar inte, men förkylningen

Samråd gärna med personalen vid tveksamheter, vi vill alltid ditt barns bästa. Allmäntillståndet kan snabbt ändras hos små barn och då ringer vi till er föräldrar.

Källa: 1777, Vårdguiden