Jour & kvartalgrupper

Dagjour

Dagjouren delas mellan familjerna enligt ett rullande schema som meddelas i förväg och innefattar 1 dag per tillfälle. Beroende på det antal familjer som är medlemmar i Fantasia varierar antalet jourdagar per år något. Eventuella byten av jourdagar ordnar varje familj själv vid behov och dessa byten ska noteras på en särskild lista utanför köket, för att personalen lätt ska kunna kontakta rätt jourfamilj när behov uppstår.

En familj som ska ”rycka in” på sin jourdag kan få meddelande om det på två sätt – antingen genom ett meddelande via personalen dagen innan aktuell jourdag eller av personalen senast kl. 08.00 på jourdagens morgon. En jourfamilj får räkna med att närvara på Fantasia mellan kl. 08.30 och 16.30. Tänk på tystnadsplikten! Personalen fungerar som arbetsledare för föräldrarna under en jourdag på Fantasia och meddelar således vilka arbets­uppgifter de behöver hjälp med. Vid frågor om dagjouren kontaktas jour- och kvartals­gruppsansvarig i styrelsen.

Kvartalsgrupper

Alla nya familjer tilldelas en kvartalsgruppstillhörighet. Det finns fyra kvartalsgrupper och en hustomte. Respektive kvartalsgrupp ansvarar enligt ett rullande schema för en storstädning av förskolan. Varje kvartalsgrupp utser inom sig en gruppledare, med uppgift att vara sammanhållande och sammankallande. Vid frågor om kvartalsgrupper kontaktas jour- och kvartalsgruppsansvarig i styrelsen.

Städjour

Från och med 2010 1 augusti ansvarar föräldrarna endast för kvartalsstädning. För att ha möjlighet att fortsätta ha det så har det vid årsstämman 2006 beslutats att Fantasias styrelse har rätt att ta ut en terminsavgift för att täcka de ökade omkostnaderna för städningen framöver, i enlighet med Fantasias stadgar §7b. Observera att veckostädningen för föräldrar kan komma att återinföras igen, beroende på det ekonomiska utrymmet och eventuella framtida styrelsebeslut. En städfirma kommer och städar på morgonen alla dagar i veckan.

Varje år anordnas en ute städdag på våren och en på hösten. Det är obligatoriskt att närvara på en av städdagarna.