Styrelsen

Styrelsen på Fantasia har bland annat i uppdrag att se till att budgeten är i god balans och att pedagogerna ges goda förutsättningar att hålla en hög kvalitet på verksamheten. Med detta som grund arbetar styrelsen fortlöpande med olika frågor och fattar de beslut som behöver fattas. Styrelsen träffas en gång i månaden. 

Styrelsen består av 7 medlemmar varav en ordförande, en kassör och en sekreterare och 4 ledamöter med följande ansvarsområden: Personal (och viceordförande), Lokaler & Inventarier, Medlemmar & Städ, samt IT & Marknadsföring. Dessutom ingår 2 suppleanter i styrelsen. 

 

Styrelsen väljs av medlemmarna vid den årliga föreningsstämman, som brukar hållas någon gång i slutet av april eller början av maj varje år.

Vi välkomnar även fler som är intresserade av att delta i styrelsearbetet på Fantasia! Erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare är inte nödvändigt. Du behöver inte heller känna att du ”måste komma med något”. Med lite sunt förnuft, engagemang och viljan att vara delaktig kommer man långt! Känner du att styrelsearbete kunde vara något som du skulle tycka vore roligt, så tveka inte att höra av dig – antingen till någon i valberedningen eller i den sittande styrelsen.

Kontaktuppgifter hittar du i Adresslistan. Du kan också skriva till styrelsen@fantasia.se.