Föräldrarådet

ForaldraradFöräldrarådet agerar bollplank för förskolan och språkrör för övriga föräldrar. Föräldrarådet är rådgivande (inte beslutande som styrelsen) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan förskolan och hemmet. Föräldrarådet består av sex representanter (två föräldrar från varje avdelning), rektorn och medlemsansvarig i styrelsen. 

Föräldrarådet fungerar som ett forum där föräldrar, rektor och styrelsens representanter träffas för att diskutera och utvärdera verksamheten, t.ex. pilenenkäten. Där kan man gå in på djupare frågor som gör vår förskola bättre. Föräldrarådet träffas en gång /termin. Rektorn är sammankallande. Protokoll skickas ut så att alla föräldrar kan ta del av det. 

Vad gör en representant?

Det finns inget krav på för- och efterarbete eller särskilda kunskaper för att bli vald, då föräldrarådet främst är ett informations- och diskussionsforum. Här kan ett allmänt intresse för förskola - och barnens bästa - räcka.

Vad gör man på ett föräldraråds möte

På ett föräldraråd informerar rektorn om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar. Föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd för verksamheten.

I föräldrarådet diskuteras inte enskilda barn, föräldrar eller personal. I de fall man vill diskutera ärenden, så vänder man sig i första hand till berörd personal.