Föräldrakooperativ – vad innebär det?

Fantasia är en liten förskola som drivs i formen av ett föräldrakooperativ. Det betyder att förskolan ägs och drivs av oss föräldrar. Vi har en anställd rektor, förskolepedagoger och barnskötare som ansvarar för den pedagogiska verksamheten och en föräldrastyrelse som ansvarar för administrationen. Det betyder att du som förälder måste vara beredd att enligt ett rullande schema hoppa in som vikarie om någon i personalen är sjuk, du deltar i kvartalsvisa storstädningar av förskolans lokaler och hjälper till med underhåll av förskolans lokaler. Under er period på Fantasia kommer ni också förväntas delta i styrelsens arbete.

Andra språk som förskolans medarbetare har språkkunskaper i:

 • Persiska
 • Kurdiska
 • Finska
 • Turkiska
 • Syrianska
 • Tyska
 • Engelska

Fantasia is a small nonprofit parent cooperative pre-school that is owned and operated by the school families. We have a headmaster and professional teachers responsible for the curriculum and a parent board running the business aspects of the school. As a parent you need to be prepared for our scheduled family on call duty to substitute our staff when they are ill, you participate in the quarterly housecleaning and you support with maintenance of our facilities. During your tenure at Fantasia you will also be expected to participate in the parent board.

Oher languages that our teachers have language skills in:

 • Persian
 • Kurdish
 • Finnish
 • Turkish
 • Syriac
 • German
 • English