Föräldrakooperativ – vad innebär det?


Fantasia är en liten Reggio Emilia-inspirerad förskola i centrala Väsby som drivs i formen av ett föräldrakooperativ sedan 1993. Att ingå i ett föräldrakooperativ innebär många fördelar då vår personal har ett nära samarbete med dig som förälder.  
 

På Fantasia följer vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling som är till för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Vår vision är att alla på vår förskola ska känna att alla människor har lika värde oavsett hur man ser ut, vilket kön man har, hur man är, vad man gör och vart man kommer ifrån.
Vi vill med verksamheten hjälpa till att fostra framtidens barn och ge alla barn förutsättningar för ett gott liv. 
 

Vår personalgrupp består av rektor, förskollärare, lärare och barnskötare. Vi har även vår egen kokerska som tillagar god mat från grunden.  

Förutsättningen för att kunna hålla en hög personaltäthet i förhållandevis små barngrupper ligger i att du som förälder själv bidrar till verksamhetens fortlevande.
Exempel på detta är styrelsearbete och jourverksamhet, mer information om detta finner du lite längre ner. 

Kooperativlösningen medför att förskolans kostnader kan hållas nere, vilket utgör grunden till att barngrupperna kan hållas så små som de är.  Föreningen drivs inte heller av något vinstintresse vilket innebär att alla investeringar satsas direkt in i verksamheten.  

  

Viktig att ha i åtanke vid ansökan till ett föräldrakooperativ: 
Som medlem har du en skyldighet att följa våra stadgar och att utföra de ideella arbetsinsatser som krävs för att få verksamheten att fungera. Som förälder måste du därför vara beredd på att bidra till och vara medveten om följande:  

 • Kvartalsgrupper 
  Alla föräldrar på vår förskola ingår i en kvartalsgrupp, detta innebär att man som medlem hjälper till med en storstädning inomhus per läsår.  
  Vi städar åt våra barn och vår personal för att det är viktigt med en bra och ren inomhusmiljö för både stora och små.

 • Fixardagar
  Vi genomför en vår- samt en höststädning utomhus där vi hjälps åt att städa gården samt utför eventuella reparationer inomhus och utomhus för att hålla miljön både inspirerande och trivsam. Ofta avslutas  denna aktivitet med att grilla tillsammans, ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra lite bättre.

 • Jourdagar 
  Varje familj tilldelas ungefär 2-3 schemalagda jourdagar per termin. Detta innebär att man som medlem fungerar som en extra resurs vid exempelvis sjukfrånvaro hos personalen. I de flesta fall innebär jour främst att hjälpa till i köket.

 • Styrelsen 
  Som medlem förväntas du att någon gång under din tid på Fantasia engagera dig i styrelsen. Utöver ordförande, sekreterare och kassör finns poster som IT- och marknadsföringsansvarig, medlemsansvarig samt även lokal- och personalansvarig.  Varje vår har föreningen sin årsstämma, då bland annat en ny styrelse utses, och då är det extra viktigt att alla medlemmar närvarar, bidrar och påverkar.

 • Insats/avgifter 
  Som medlem betalar du en insats till föreningen på 750 kr/vårdnadshavare, insatsen återfås vid utträde ur föreningen. Förskolan har också rätt att ta ut en medlemsavgift på 300kr/termin.
   
 • Semesterstängt 
  Förskolan har stängt varje sommar vecka 28-30 samt några dagar mellan jul och nyår 

Short information in English:
Fantasia is a small nonprofit parent cooperative pre-school that is owned and operated by the school families. We have a headmaster and professional teachers responsible for the curriculum and a parent board running the business aspects of the school.
As a parent you need to be prepared for our scheduled family on call duty to substitute our staff when they are ill, you participate in the quarterly housecleaning and you support with maintenance of our facilities. During your tenure at Fantasia you will also be expected to participate in the parent board.

Other languages that our teachers have language skills in: Persian, Kurdish, Finnish, Turkish, Syriac, German and English.