Protokoll – Styrelsemöte juni

Nu finns protokollet från styrelsens möte i juni på hemsidan. Klicka på följande länk för att läsa protokollet: Protokoll – Styrelsemöte – 190617