Språk

Vi pedagoger uppmärksammar språkets utveckling hela tiden i sociala sammanhang samt i dialog med andra barn och vuxna, därför ser vi leken och den vardagliga pedagogiska verksamheten som ett stort verktyg i barnens språkutveckling. Vi försöker hela tiden ha en utmanande och utvecklande dialog tillsammans med barnen för att de ska kunna utöka samt stärka sitt språk och ordförråd.

På solskenet finns olika pedagogiska verktyg för barnen att arbeta med och utveckla sitt språk. Bland annat så använder barnen Ipaden mycket för att öva på skriftspråket, ordförståelse, känna igen bokstäverna och dess ljud, uttal etc. Barnen använder även magnetiska bokstäver, bokstäver på väggarna, dialog tillsammans med barnen men även penna och whiteboard vid samlingarna. 

Sagor och böcker är ett stort verktyg för barnens språkutveckling, vi läser sporadiskt med barnen under dagen samt använder oss av sagolådor vid samlingar samt inom den fria leken.