Skapande

Barnen på Solskenet får pröva många olika tekniker inom skapande, som klippa, klistra, måla, rita, riva och använda lera/deg. De använder både färdiga och återvunnet material till sina konstruktioner. De får inom teman och projekt pröva på olika skapande tekniker och möta material som exempel mjölkkartonger vid tillverkning av broar. Vi stödjer barnens förmåga till att utveckla sin fantasi och kreativitet enskilt eller tillsammans i grupp. 

Barnen har tillverkat sin bokstav eller en bokstav de velat göra i leraBarnen har även fått göra självporträtt, det är något vi ser som identitetsutvecklande samt att de kan visa sin uppfattning och upplevelse av hur de ser på sig själva som individer.

Solskenet