Normer & värden

Vi försöker aktivt synliggöra de demokratiska värderingar som ligger till grund för vårt arbete. Vårt strävans mål är att barnen ska ha ett stort inflytande på den pedagogiska verksamheten samt delta i frågor i beslut som har en påverkan på deras dagliga situation. Vi arbetar hela tiden med konflikthantering men även så arbetar vi hela tiden med vårt gruppklimat samt att stärka gruppens trygghet för att motverka framtida konflikter mellan barnen samt oss pedagoger.

Vi arbetar även med att stärka barnens empatiska förmåga, att ta hänsyn till varandra, ha en dialog med varandra, vänta på sin tur mm. Leken är ett verktyg för att träna social samvaro samt samspel. Leken är även viktig för att öva barnens empatiska förmåga, identitetsutveckling samt förmågan att kunna leva sig in i andras upplevelser samt känslorVi arbetar även mycket med förhållningssätt på avdelningen, förhållningssätt till varandra, till miljön samt till oss pedagoger. För oss är barnkonventionen viktig och vi har arbetat med övningar från barnens rätt som bland annat har resulterat i ett “Jag – kan träd”.