Natur & teknik

Natur. Förskolan ska sträva efter att varje barn: “utvecklar förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Lpfö98/10). På Solskenet arbetar vi mycket med kretsloppet. Varje år har vi olika odlingsprojekt.  Vi har odlat i i cd-fodral men också i pet-flaskor som konstruerat som ett självbevattnande kruka med plastpåse på, detta blir då samma effekt som ett växthus. Vi har även tillsammans skapat en återvinningsstation på avdelningen där vi valt ut att sortera papper/tidningar, kartong och plast. Vi går med barnen till en närliggande återvinningsstation någon gång i månaden och lämnar detta. Vi har även använt återvunnet material som komplement till barnens leksaker, bland annat har vi haft ett kartongrum där barnen kunnat bygga av kartonger i olika storlekar. Det tema vi arbetat med, Bockarna Bruse, startade med arbeten i återvunnet material samt naturmaterial. Vi har utifrån det arbetat med dessa material vid flera projekt samt i den dagliga pedagogiska verksamheten. Bland annat har vi byggt broar i mjölkkartonger, trädgrenar och troll av stenar.

Teknik. Barnen har tillgång till att använda Ipad som verktyg, barnen får då lära sig grundfunktioner på denna men även så används den som verktyg att dokumentera pedagogiska situationer. Barnen spelar även pedagogiska spel på Ipaden, bland annat pussel, återvinningsspel och spel som handlar om kroppen. Förskolan ska sträva efter att varje barn: “utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Lpfö98/10).