Matematik

“Matematiken finns redan hela tiden runt barnen – men vi vuxna behöver göra den synlig och utmana barnens tänkande” (Ur Alla talar matte- redan i förskolan, 2006).

Vi jobbar dagligen med matematiska övningar inom den pedagogiska verksamheten. Vi räknar barnen och använder oss av siffermattor vid samlingen. Vi räknar även barnen på gympan, när vi går på utflykt. Barnen får även öva på matematik när de städar och sorterar tillsammans med oss pedagoger.

Vi ser att samlingen ger och även andra tillfällen till matematiska övningar, bland annat har vi under december månad haft en mattekalender där barnen fått lösa olika matematiska uppgifter som exempel “Hämta en rund leksak”, “Slå tärningen och ta fram lika många klossar som prickarna visar” “Ställ tre kompisar i storleksordning, störst, mellan och minst”. Vi har även lekt lekar med barnen som exempel Kims lek som går ut på att visa barnen ett antal saker och sedan täcka över och ta bort en sak i taget. Barnen övar då sitt minne samt sin koncentration.

Det tema vi haft “Bockarna Bruse” har även gett barnen gratis matematiska förståelser som “den minsta, mellan och största Bocken Bruse”.