Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn: “utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation” (Lpfö98/10). Barnen ska vara delaktiga inom den pedagogiska verksamheten samt sin vardag på förskolan, därför får de i den mån det går välja vad de vill göra för aktiviteter samt påverka val av exempel teman eller projekt. Det viktiga är dock att barnens val sedan hålls och att de koncentrerar sig på vad de själva har valt för aktiviteter och inte pendlar mellan olika. 

Barnen får delta i beslut om vad de ska leka för lekar på gymnastiken, utomhus, på utflykter etc. Barnen får delta i att städa, duka samt förändra miljön på Solskenet. Det material som finns på Solskenet finns till stor del tillgänglig för barnen att själva ta fram och arbeta med. Vi vill dock att de har ett varsamt förhållningssätt till leksaker och förbrukningsmaterial och försöker ge dem förståelsen och värdet av olika material och leksaker.

Barnen håller i samlingar och får då använda sig av det material som de önskar under sin samling. Detta anser vi är väldigt identitetsstärkande samt att barnen får en personlig trygghet att våga prata samt stå inför andra barn och vuxna. Vi har även barnmöten där barnen och vi pedagoger tar upp viktiga frågor som vi sedan diskuterar tillsammans. Under barnmötet är ett barn ordförande och det finns en “prata sten” och en klubba som klubbar igenom beslut vi tillsammans tagit.