Solskenet

Solskenets arbetslag består av Lena, Sabina och Maria. Barngruppen består av 15-16 barn.

Olika teman och projektSol motorik