Solskenet

Solskenets arbetslag består av Sabina, Maria och Della. Barngruppen består av 15-16 barn.

Olika teman och projektSol motorik