Språk

 

På Månskenet arbetar vi mycket med att barnen ska sätta ord på sina känslor och förklara för varandra och de vuxna när det råder missförstånd och önskemål om något.

Detta med ord är inte minst ett mycket bra verktyg vid exempelvis konflikthantering.

Att använda ett vårdat språk och prata trevligt och vänligt med varandra är också något som ständigt bearbetas i barngrupperna på månskenet. Det är även viktigt att lyssna på varandra, detta handlar både om respekt och att missförstånd i största mån elimineras.

 

Ett vardagligt inslag i barnens språkutveckling på månskenet är sagor, rim, ramsor och sånger. Språket finns i alla aktiviteter där man deltar flera tillsammans. Barnen samtalar, bekräftar och upprepar; de får använda fantasi och tänka kring olika frågeställningar. Sagor och berättelser är också ett dagligt inslag på månskenet, både pedagogerna och barnen berättar och problematiserar olika saker både på samlingar och i andra spontana situationer.  

En annan del av språket är skriftspråket. Barnen närmar sig skriftspråket på olika sätt, vissa försöker sig på att läsa ord, andra fokuserar på bokstäver. Pedagogerna utmanar barnen genom olika aktiviteter, t. ex. skapa bokstäver med lim och paljetter. Det finns material för skapande av skriftspråk på olika sätt: stämplar, urklippta bokstäver, tangentbord, magnetbokstäver, spel och pussel, planscher med alfabetet.

Utifrån vårt gemensamma tema internationella månaden, har barnen fått bekanta sig med olika språk. De barn som kan ett annat språk har b.la dela med sig av ord och sånger.