Skapande

Vi erbjuder barnen mycket olika material som de kan skapa fritt med och använda sin fantasi. Materialet finns tillgängligt under hela dagen. Barnen tar mycket egna initiativ i skapandet, de ser möjligheter i olika material och tar med sig ”hittegods” som de själva skapar av. ”Med barnens intressen som utgångspunkt försöker vi skapa en inspirerande miljö både inne och ute som stimulerar barnens lek och skapande, spontant och i temaarbeten.” (Reggio Emilias filosofi).