Normer & värden

Man_normer_citat

Vi jobbar ständigt med konflikthantering, hur ska vi vara mot varandra? Hur är en bra kompis? Att våga vara ledsen, och säga till när något känns jobbigt. Vi arbetar ständigt utifrån Fantasias värdegrund och likabehandlingsplanen. Barnen har också formulerat fram en egen värdegrund där de stolpat upp förhållningssätt som verkar viktigt för dem. Vi har pratat mycket om förståelsen för varandra – respekt. Hur vill man som kompis bli bemött av andra? Även på barnmöten tar vi upp regler som för en god miljö på förskolan. 

Man_vardegrund

Varje termin har vi även stora projekt som handlar om normer och värden. Under vårterminen 2015 har vi arbetat med projektet Barnens rättigheter som grundar sig i barnkonventionen. Detta projekt behandlar omsorg och omvårdnad om varandra och naturen, samt vilka rättigheter vi har som människor. Ett annat projekt som pågått under hösten 2014 är att vi fått brev från Bamse. Detta handlade om hur vi skall vara rädda om varandra på flera olika sätt, men berörde också ämnet hälsa och rörelse.

 

Man_Normer_citat2