Natur & teknik

Man_natur_citat

Naturvetenskap är ett vardagligt inslag i verksamheten. Det förekommer dagligt lärande då barnens frågor och funderingar utforskas, både praktiskt (känna, lukta, undersöka, betrakta och prova) och teoretiskt genom fakta från internet (googla med IPad) samt faktaböcker, för att inte nämna den kunskapsbank barnen redan besitter och som de gärna förmedlar och delar med sig av vid diskussioner.

Återvinning, och att värna om vår miljö, är också högst aktuellt på hela förskolan då det är en av förskolans kvalitetsprocesser. På månskenet är detta extra tydligt genom att barnen har olika ansvarsområden gällande sopsortering och besök på återvinningsstationen i närområdet.

Samtal om förbrukning och miljötänkande, för en hållbar framtid, förs både spontant och i planerade moment (samling, barnmöten). Barnen har som exempel beslutat att vi kan samla på mjölkkartonger och vara mer sparsamma med ritpapper, tvål och matrester. Att även spara på elektricitet, trots komplexiteten i ämnet, är något som de flesta barn är medvetna om då vi i största möjliga mån försöker spara på lyset i de rum vi inte vistas i.

Ett relaterat tema som förekommer dagligt i verksamheten behandlar ämnet hälsa, där vi har aktiviteter och samtal kring, t. ex. vad som är nyttigt och onyttigt, om hur man främjar ett hälsosamt livsstil, men också om ljudvolymen för at få en bättre arbetsmiljö.

 

 

Teknik på Månskenet handlar i huvudsak om att utveckla metoder som förenklar olika göranden, om att finna sätt och metoder som fungerar för barnen i hanteringen av de material och de sysslor de gör. Till exempel, i ett samtal kring hälsa, valde de att rita något onyttigt såsom strösocker och stött på problem där de uppmärksammat svårigheten att rita strösocker på ett vitt papper. Barnen fick då frågan: ”Hur kan vi få en bild på socker utan att ni ritar?”, efter lite diskussioner så kommer de fram till att det finns bilder i Ipaden. Barnen lär sig att googla fram bilder, använda print screen och fotoprogrammet för att redigera bilder, samt att skriva ut.

 

 

 Rainbow

Inom temat Experiment har barnen studerat i år regnbågens färger och försökt att skapa en egen regnbåge, som lyckades. Syftet med temat Experiment är att barnen genom experiment som metod kan ställa och testa hypoteser, sen dra någon form av slutsats.

Man_experiment_citat