Motorik och utevistelse

Alla avdelningar är ute minst en gång per dag. Barnen får själva klä på och klä av sig. Vid behov hjälper de även varandra. Ute övar sig barnen mycket motoriskt, de klättrar i trädet, springer, går balansgång, cyklar, mm. Barnen leker också styrda regellekar tillsammans barn-barn och barn-pedagog. Skogen är mycket populär, där äter vi matsäck och utforskar naturen, tittar efter djur, bygger kojor och leker. 

Vi tränar en hel del trafikvett på vägen till och från skogen.

Ett av Fantasias mål detta år har varit, och är, hälsa. Rörelse och gymnastik ingår således i detta och barnen har förenat både teori och praktik gällande rörelse. Gympagrisen (en figur som ibland följer med till gympan) ger förslag på lekar och övningar och som sedan kopplas till teori där barnen diskuterar frågor som: ”Varför är det viktigt att vi rör på oss?” och ”Varför är det viktigt att värma upp?”. Grisen har också pratat om hjärtats rytm och hur hjärtat kan tränas vid olika aktiviteter.