Matematik

På Månskenet arbetar man med matematik på många olika sätt. Då matematik tidigare varit ett av våra utvecklingsområden är detta något som fortfarande är levande och finns i pedagogernas tänk, både i de planerade aktiviteterna som i spontana problemlösningar där frågor från barnen bearbetas och utforskas. Det handlar inte bara om plus eller minus, det handlar förenklat om rumsuppfattning, geometriska former, mängduppfattning, lägga till och dra ifrån (förenklad addition och subtraktion), logik, jämförelser, sortering och grupperingar. Detta är ett dagligt inslag i verksamheten på månskenet, det sker bland annat vid matsituationer, samlingar, i barnens lek, på- och avklädning i hallen, i samtal mellan barnen och mellan barn och pedagoger, vid uppmaningar och frågeställningar.

Det finns även, bland barnen, populära spel där matematiken är mer eller mindre synliggjord (några exempel: ”Vi räknar”, ”Blomsterspelet”, ”Junior monopol”, ”Mastermind”), alla tärningsspel är också matematikgrundande. På månskenet arbetar barnen också med IPad, där pedagogerna valt ut vilka spel som skall finnas, de flesta spelen är även där matematikgrundande.