Barns inflytande

Barns inflytande har tidigare varit ett av Fantasias mål, som fortfarande ständigt är en viktig fråga hos pedagogerna. Vi arbetar så mycket som möjligt med att barnen ska få bestämma och tycka till om verksamheten. Vi frågar ofta barnen om vad de tycker om saker som vi ska göra om på förskolan. Barnen får b.la välja vilken lekplats de vill gå till. På gymnastiken har alla fått i uppgift att välja en egen aktivitet. Barnen väljer sagor. De får till en viss mån själva bestämma om de vill vara ute eller inne under vissa delar av dagen. Barnen har fått möjlighet att påverka inköp av material.

Barnen styr ofta själva våra temaarbeten, vi pedagoger lyssnar på åt vilket håll barnens intressen och tankar pekar. Materialet finns ständigt framme och tillgängligt för barnen. På Månskenet har vi barnmöten som genomförts på begäran från både pedagogerna och från barnen då de önskat att ta upp nåt viktigt. På mötena finns det en ordförande och en sekreterare. Det finns en ”talsten” som går runt och markerar vem som har ordet. 

Ur Lpfö 98/10 ”Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i frågor och söka svara och lösningar.”