Månskenet

Månskenets arbetslag består av Terese, Michelle och Ylva. Barnantalet är 21-22 barn.

På Månskenet arbetar vi med olika teman:

  • Språk: Sagor och berättelser (barnens egna böcker, sagolek utomhus med rekvisita, skapande av egna berättelser m.m.)
  • Matematik: geometri, rumsuppfattning, mängduppfattning, addition & subtraktion, logik
  • Naturvetenskap & teknik: experiment, återvinning, miljö & hälsa (pågående vardagssyssla), selfies & bildredigering (barnens hantering av modern teknik)
  • Skapande: bygghörnan, målarhörnan, rithörnan, syhörnan, skapande utomhus och i köket
  • Normer och värden: empati, konflikthantering, omsorg & omvårdnad för varandra och miljön, barnkonventionen, barns rättigheter
  • Motorik och hälsa: hälsa, rörelse och kosthållning
  • Barns inflytande: delaktighet, jämlikhet, barnmöten