Månskenet

Månskenets arbetslag består av Della, Lena, Michelle, Terese och Ylva. Barnantalet är 21 - 22 barn.Man barnen

På Månskenet arbetar vi med olika teman:

  • Språk: Sagor och berättelser (barnens egna böcker, sagolek utomhus med rekvisita, skapande av egna berättelser m.m.)
  • Matematik: geometri, rumsuppfattning, mängduppfattning, addition & subtraktion, logik
  • Naturvetenskap & teknik: experiment, återvinning, miljö & hälsa (pågående vardagssyssla), selfies & bildredigering (barnens hantering av modern teknik)
  • Skapande: bygghörnan, målarhörnan, rithörnan, syhörnan, skapande utomhus och i köket
  • Normer och värden: empati, konflikthantering, omsorg & omvårdnad för varandra och miljön, barnkonventionen, barns rättigheter
  • Motorik och hälsa: hälsa, rörelse och kosthållning
  • Barns inflytande: delaktighet, jämlikhet, barnmöten

Mål

  • Miljön – ska fortsätta vara den tredje pedagogen
  • Fantasias värdegrund – skall bli ett levande dokument även för barnen
  • Få barnen att ta större ansvar för miljön