Språk

Böcker är en stor inspirationskälla för barnen. De tar ofta själva fram böcker som de läser, och vi uppmuntrar alla att sitta med och läsa en stund när de nyss har vaknat. 

Vi har arbetat med sagor på samlingen, små barn vill gärna höra samma saga om och om igen. Barnen deltar aktivt och kan på slutet av terminen själva berätta sagan och säger till om pedagogen berättar ”fel”. 

Denna höst gav vi familjerna i uppgift att ta med en favoritbok till förskolan. De flesta böcker som vi fick se var böcker man kunde uppleva med flera sinnen, t.ex. böcker med ljudeffekter, luckor att lyfta på och en tygbok med tillhörande docka som fick leka på sidorna i boken. Barnen var mycket stolta över sina egna böcker och visade gärna för varandra. 

Vi tillverkade även en egen bok med bilder från vår avdelning och foton på Gryningsbarnen.

Dokumentationen får barnen att kommunicera med varandra. De försöker berätta om sina bilder på väggarna både för vuxna och barn. 

Barnen lär sig under sitt år på Gryningen många olika sångtexter. På slutet av året sjunger de flesta med på sångsamlingen.

På sångsamlingen tar vi även in sånger från andra länder.