Normer och värden

”Arbetslaget ska stimulera barns samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.” (Lpfö 98/10)

På Gryningen jobbar vi ständigt med att väcka empati och träna social kompetens, och att kunna läsa av andras signaler, konflikt hantering. Det är viktigt att vi är närvarande vuxna som stöttar vid konflikter, visar och förklarar hur man går vidare.

Barnen har fått börja träna på turordning i olika lekar. 

Vi uppmuntrar barnen till att ”göra förlåt” med kramar, nappen eller favoritleksaken. 

Barnen på Gryningen jobbar med hur man bemöter sina känslor, att man ska bry sig om varandra. Vi har t.ex. sjungit sånger där man får kramas (om man vill).