Naturvetenskap

”Arbetslaget skall ge barn möjligheter att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön och ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö.” 

Under hösten har vi vattenlek inomhus och experimenterar, se vad som sjunker och flyter. vintern undersöker vi snö och is både inne och ute. Under våren har vi odlingsprojekt där alla barnen får gömma frön i jorden och vattna och sedan följa vad som händer. Vi tittar, luktar och smakar, allt för att väcka nyfikenhet och förundran inför naturen.

När gården är tom från de större barnen, passar de mindre barnen på att utforska gården i lugn och ro och i egen takt. På vår promenad pratar vi om de olika årstiderna och om djur och växter vi ser på vägen.