Motorik & utevistelse

En gång i veckan går Gryningsbarnen på en lång promenad runt ”skogen”. Man övar både motorik och orken att ta sig runt. 

gården tränar de att klättra upp för rutschkanan, ta sig ner för slänten, klättra i och ur sandlådan.

Inomhus bygger barnen långa hinderbanor av stolar som också blir bussar och tåg. 

De dansar till olika låtar, speciellt till ”Babblarna”. 

Finmotoriken övar vi b.la. genom att bygga pussel, sortera och rita med olika pennor.