Matematik

"Matematik är så mycket mer än att bara räkna.” (Alla talar om matte – redan i förskolan 2006). 

Matematik hos de små barnen synliggörs genom att vi t.ex. räknar barnen vid samling, räknar frukten, i sånger, ramsor och vid måltidernaÄven att hämta båda skorna eller kompisens två vantar är matematik. På samlingarna har barnen hört sagor om t.ex. de tre bockarna Bruse och fem små apor som hoppade i sängen. 

På Gryningens Ipad lyssnar barnen gärna på siffersånger och sjunger med. Vi har satt upp en del siffersymboler på avdelningen som barnen kommenterar och visar varandra. ”Tre! Den är blå!” Man kan se att vårt sätt att uppmärksamma siffror och räknande har inspirerat till matematiskt tänkande. Barnen pratar även om stor och liten. De tycker också mycket om att räkna varandra.