Skapande

På Gryningen möter barnen många material för första gången. Vi jobbar i smågrupper där barnen ser varandra och kan inspirera varandra. 

Genom att arbeta med skapande har barnen möt nya material och fått pröva på olika tekniker.

Vi har målat, ritat, byggt och bakat med "play doh" och ”riktig” lera.  

De har fått pröva på att måla medolika sorters färg, fingerfärgen var extra spännande. 

Barnen tycker mycket om att sitta och rita, och bestämmer själva när de vill rita.