Barns inflytande

Vi introducerar material och aktiviteter som barnen sedan själva kan välja mellan. Material finns synligt på hyllorna så att baren själva kan peka på vad de vill göra. Vi pedagoger lyssnar till barnens signaler och försöker tolka deras vilja. Det är viktigt att låta barnen göra saker själva, t.ex. på och avklädning, ta mat själva, våga prata på samlingen och i dialog med pedagog berätta vad man behöver. Vi observerar samspelet mellan barnen – vad vill de göra tillsammans? ”Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utvecklingen och lärandet” (Lpfö 98/10 )