Gryningen

GRYNINGEN 

Gryningens arbetslag består av Lena, Nina och Anette. Avdelningen har 12 barn i åldern 1-2 år. Barnen i denna ålder möter oftast allt skapande material för första gången och fokus läggs på att låta barnen få utforska allt detta nya, både tillsammans och på egen hand. ”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse och kommunikation. Leken är viktig för barns lärande och utveckling.” (Lpfö 98) 

Gryn skogsutflykt 1

Teman: Med små barn är det svårt att ha längre teman, men vi har fokus på:

Mål:

  • Få fler barn att vara aktiva och delaktiga i samlingen
  • Ge verktyg för hur man leker och samspelar, så barnen själva kan vara med och lösa sina konflikter.