Avdelningar

Fantasia består av tre avdelningar:

Gryningen: barn mellan 1 – 2 år

Solskenet: barn mellan 2 – 4 år

Månskenet: barn mellan 4–6 år.